Proyectos

Presentada la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del Masnou

El dijous 7 d'abril, a Can Malet, es va presentar la diagnosi sobre la situació de la mobilitat al municipi, és a dir, les conclusions obtingudes després de la recollida d'informació i del treball de camp amb què es va iniciar el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del Masnou.

Aquesta eina proposa una reflexió sobre el model urbà i esdevé un instrument per a la planificació de les polítiques que ja estan en marxa; alhora que permet definir estratègies de futur per aconseguir desplaçaments més sostenibles, ja sigui a peu, amb vehicle privat o transport públic, amb la qual cosa es treballa per un millor espai públic. Per acomplir aquests objectius i les estratègies que han de marcar els passos a seguir, l'Equip de Govern vol comptar amb el suport i l'opinió de la ciutadania. En aquest sentit, l'acte del dia 7 va voler difondre les conclusions de l'estudi inicial entre els masnovins i masnovines perquè, en una fase posterior, puguin fer les seves aportacions al disseny de les polítiques i accions que es duran a terme.

L'encarregat de presentar l'acte va ser l'alcalde, Jaume Oliveras, que va posar de manifest la importància del Pla de Mobilitat per a la gestió actual de l'Ajuntament. Per la seva banda, el regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, va recordar que el que s'està duent a terme actualment és la revisió del Pla de Mobilitat aprovat al 2006, ja que aquests documents tenen una vigència de sis anys i l'Ajuntament ja havia d'actualitza-lo. Fàbregas també va fer incidència en el fet que el Pla és un procediment molt llarg en què cal tenir en compte molts aspectes perquè té una gran trascendència en el disseny de l'espai públic del municipi. Per aquest motiu, tant el regidor com l'alcalde van fer incidència en la necessitat de la participació de la ciutadania. Per part de l'empresa que està duent a terme el Pla mitjançant la Diputació de Barcelona, l'especialista Àlia Ramellini va presentar les dades extretes de la primera fase. Segons aquestes, al Masnou es realitzen prop de 72.000 desplaçaments diaris, dels quals més de 13.000 són interns i uns 19.500 en connexió cap a altres municipis. D'aquests, gairebé la meitat es fan amb vehicles. De fet, el Masnou suporta diàriament el trànsit de 43.000 vehicles i d'aquest, un 12.000 cirulen per l'interior diàriament. Quant a vianants, les anàlisis fetes han demostrat que es realitzen 27.129 desplaçaments per l'interior del poble a peu; i uns 530 en direcció cap a altres municipis.

A partir d'aquestes dades, els estudis tècnics han posat de manifest que els aspectes on cal una actuació més urgent i destacada és per a la millora de voreres i de l'espai públic, per a la pintada de passos de vianants que protegeixin les zones dels vianants i per aconseguir una millor permeabilitat i interacció entre el poble i la platja. En l'àmbit dels vehicles, cal protegir les zones ja pacificades, reordenar el trànsit en alguns carrers del centre de la vila, regular l'aparcament i definir zones i tipologies de la regulació.

Vies de participació

Un cop presentades les dades, l'especialista en processos participatius Manel Ruiz va ser l'encarregat de presentar les activitats amb les quals l'Ajuntament vol recollir les aportacions de la ciutadania. D'una banda, tothom qui ho vulgui podrà manifestar la seva opinió sobre el Pla al formulari que s'ha habilitat amb aquest objectiu a la pàgina web municipal. Però més enllà d'aquí, es proposen diverses cites per rebre les aportacions. El dissabte 30 d'abril, es farà l'activitat "Mou-te a peu pel Masnou", que consistirà en un itinerari per detectar l'estat dels carrers i la seva accessibilitat (cal inscripció prèvia). Amb la informació recollida, que s'afegeix a tot l'estudi tècnic, el dijous 5 de maig es duran a terme els tallers de participació per tractar els temes centrals del Pla.

http://www.elmasnou.cat/document.php?id=15827

crossmenuchevron-down