Noticias

Jornada de l'ATM sobre els plans de desplaçament d'empresa

El passat 19 de març de 2018 va tenir lloc la Jornada ATM "El Pla de Desplaçaments d'Empresa - PDE, l'eina bàsica de la gestió de la mobilitat en l'entorn laboral". Els PDE són instruments clau per a gestionar la mobilitat produïda per l'activitat d'una empresa, reduir els impactes negatius i millorar la seguretat viària in itinere i in labore. A la jornada s’ha exposat el cas del Pla de Desplaçaments d'Empresa de Roche (Sant Cugat del Vallès) per part del seu site manager. El PDE de Roche ha estat elaborat per INTRA.

A la jornada hi han participat ponents provinents de l’administració pública, de sindicats i d’empreses que han posat de manifest la necessitat d’aquesta eina de gestió per afavorir una reducció de les externalitats negatives de l’activitat productiva. A més, es va presentar la proposta per crear un el segell del Pla de Desplaçaments d’Empresa per part de l’ATM; un segell que reconegui la incorporació de millores per una mobilitat sostenible a l’empresa.

Dins del marc de la Llei 9/2013, de 13 de juny, de la Mobilitat i concretament amb l'entrada en vigor del Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire en els 40 municipis de la Zona de Protecció Especial, s'han de dotar als centres de treball amb més de 500 treballadors propis o externs (200 per a centres del sector públic) de Plans de Desplaçaments d'Empresa. Els objectius principals dels PDE són: donar un impuls a la mobilitat sostenible, l'estalvi del consum energètic, l'increment de la seguretat viària i l'increment de la productivitat i la competitivitat.

Els PDE s'elaboren mitjançant un procés metodològic que consta de diagnosi de la mobilitat, propostes d'actuació, programa d’implantació i seguiment del Pla. És habitual que les empreses deleguin la redacció dels Plans en consultores especialitzades que els donin suport en el procés d'elaboració i seguiment del Pla.

INTRA SL disposa d'experiència en l'elaboració de Plans de Desplaçaments d'Empresa, tant per a entitats privades com per a organismes públics com: HP, Roche, Universitat Oberta de Catalunya, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital d'Olot, Departament de Justícia de Catalunya, diversos polígons industrials i  plataformes logístiques.

crossmenuchevron-down