Avaluació ambiental de la mobilitat

Dins dels reptes de la mobilitat, INTRA desenvolupa estudis d’avaluació ambiental, per tal de donar resposta al compromís contra el canvi climàtic i per la millora de la qualitat de l’aire, amb una planificació de la mobilitat segura, sostenible, saludable i connectada.

L’avaluació ambiental estratègica és el procés d'integració de les consideracions ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

D’acord al què estableix la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, en relació al transport i la mobilitat estan sotmesos al procediment d’avaluació ambiental estratègica:

  • El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya.
  • El Pla d’aeroports i heliports de Catalunya.
  • El Pla de ports de Catalunya.
  • Les Directrius nacionals de mobilitat.
  • Els plans directors de mobilitat.
  • Els plans específics de mobilitat.
  • Els plans de mobilitat urbana.
  • Els plans directors d’aeroports.
  • El Pla de transport de viatgers.
crossmenuchevron-down