Notícies

El Pla de mobilitat ja té diagnòstic

Ara cal definir les propostes, i la forma i el calendari en què es poden dur a terme. Joan Estevadeordal i Diego Gómez, de l'empresa Intra, van radiografiar la mobilitat urbana.

A Oñati circulen cada dia més de 24.000 vehicles per la xarxa viària, es produeixen 14.000 desplaçaments a peu i 1.500 en bicicleta. Els interns es realitzen sobretot de manera sostenible: a peu o en bicicleta (74%), però a l'hora d'acudir a altres localitats el cotxe privat guanya per golejada (94%).

Aquests són alguns dels dades facilitats per l'empresa Intra en la presentació del diagnòstic del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).Una trobada que va treure a la llum moltes xifres (un índex de motorització de 621 vehicles per cada mil habitants, 156 passos de vianants, 8,8 quilòmetres de carril bici, 5.524 places d'aparcament, 72 km2 de voreres...)

I curiositats com ara que: la majoria de les escales de la localitat estan a Sant Llorenç; Errekalde és el barri que més trams de pendents aglutina; l'ocupació mitjana de places lliures a calçada durant el dia és del 71,3%; o l'82'6% de la població té una parada d'autobús en un radi de 300 metres.

Tot un popurrí de dades que volen servir com a eina per reduir els impactes associats a la mobilitat urbana en el municipi i donar forma a les estratègies de futur.

«Un bon diagnòstic és condició necessària per encertar en el tractament, si volem abordar la mobilitat urbana de manera integrada, hem de saber com està, quantificar i valorar la mobilitat de vianants, en bicicleta, transport públic i cotxe. I això és el que hem fet en la fase d'anàlisi i diagnòstic» van relatar Joan Estevadeordal i Diego Gómez, de l'empresa adjudicatària INTRA.

Van deixar clar que «el pla de mobilitat no és buscar solucions a un problema concret, sinó abordar millores col·lectives. Hem analitzat els diferents sistemes i xarxes que configuren la mobilitat d'Oñati amb una recollida de dades (mitjançant observació directa, inventaris i enquestes a la població) i diagnosticat el seu funcionament actual per planificar el futur».

Pel que fa a la mobilitat a peu pel carrer, les enquestes reflecteixen que "els vianants tenen una bona percepció de l'espai públic". Els principals problemes trobats són: bicicletes a les voreres (35,3%), vehicles a les voreres (21,65%), excrements de gossos (11,8%) i voreres estretes (9,90%).

Com a mesures a adoptar proposen: més vigilància (35,3%), més aparcaments (20,6%), pipicans (9,8%), carrers per a vianants (6,9%) i ampliar les voreres (4,9%).

Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, el 25% dels enquestats l'utilitzen per anar a treballar, un 5% per anar a l'escola, el 45% per fer esport, el 15% per anar a passejar i un 10% per altres qüestions. Destaquen la falta d'aparcaments, i el 75% no és partidari de compartir espai amb vehicles.

Ara comença la tercera fase, que és la definició de propostes i la forma en què es duran a terme, establint també els terminis i recursos necessaris i fent una estimació pressupostària.

Un treball en què tindrà un paper rellevant el fòrum o taula de mobilitat. Des del govern municipal van aprofitar la presentació per animar a participar-hi a la ciutadania, i van anunciar l'obertura d'un termini per fer aportacions al diagnòstic fins a mitjan desembre.

Després caldrà definir les mesures que fomentin la millora dels itineraris peatonals i de les infraestructures per als ciclistes; la potenciació del transport col·lectiu, així com la gestió dels aparcaments i optimització de la xarxa viària i de tràfic i de la circulació i distribució de les mercaderies en tota la localitat. Un pla per tractar d'assolir metes socials i de qualitat de vida, ambientals, energètiques, d'eficiència en el transport i de creixement sostenible.

Font: El Diario Vasco

http://www.diariovasco.com/v/20131128/alto-deba/plan-movilidad-tiene-diagnostico-20131128.html

crossmenuchevron-down